kontakt

Vid placeringsförfrågningar vänligen vänd dig till respektive enhet

HVB

Enhetschef Simon Andersson
0707-779083
simon@stegetvidare.com

Tf Föreståndare Pontus Teiler
0722-501894
pontus@stegetvidare.com

Boende med Bostöd 

Föreståndare Pontus Teiler
0722-501894
pontus@stegetvidare.com

Enhetschef Örjan Gunnelid
0704-175095
orjan.gunnelid@stegetvidare.com

Familjehem

Föreståndare Jolanda Kjellgren
0763-920775
jolanda.kjellgren@stegetvidare.com

Ekonomi

Tuula Skålberg
0735-407000
tuula.skålberg@stegetvidare.com

Verksamhetschef

Pontus Teiler
0722-501894
pontus@stegetvidare.com

VD

Pontus Teiler
0722-501894
pontus@stegetvidare.com

Verksamhetschef Familjehem

Jolanda Kjellgren
0763-920775
jolanda.kjellgren@stegetvidare.com