Lägenhetsboende

Steget Vidare har tillgång till ett flertal lägenheter belägna i Göteborg med omnejd, Stockholm, Södertälje och Norrköping, och i dessa bor man med stöd och tillsyn av vår personal. Vi har även tillstånd från IVO för att bedriva stödboende i våra lägenheter. Lägenheterna är möblerade samt att nödvändig utrustning finns. Den boende får möjlighet att själv påverka inredningen med syfte att skapa en god och personlig ”hemmakänsla”.  Med eget boende växer individen samt lär sig att ta ansvar för vardagliga uppgifter som, mathållning, tvätt & städ, regler och förhållningssätt gentemot grannar och hyresvärdar, betalning av hyra m.m. Steget Vidare ser till att individen får en direkt boendereferens från hyresvärden vilket stärker individens möjligheter att på egen hand kunna söka en ny bostad om så önskas. Boendet fungerar också som en plats för att i lugn och ro kunna utvecklas i sin ansvarsroll som självständig person.

Samtliga boende hos oss har två kontaktpersoner som genom ett nära samarbete stöttar och hjälper med ADL-träning, social färdighetsträning, boendeträning och andra insatser utifrån de mål som arbets- och genomförandeplanen innehåller. Personal hos oss har den utbildning och erfarenhet som krävs för att arbeta med målgruppen. Vårt arbete är fokuserat på individens situation och vi utgår ifrån dennes behov och resurser. Vi finns tillgängliga samtliga timmar på dygnet som stöd och trygghet. Efter avslutad placering erhåller man referenser direkt från hyresvärden som kan användas för framtida boende.

 

Kontakta följande för lägenhetsboende:

Västra Götalands län                               Stockholms län                                      Östra Götalands län
Örjan Gunnelid                                                Krister Löfgren                                            Sanna Nissan
0704-17 50 95                                                  0706-35 55 85                                             0723-97 08 08
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.               Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.           Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Pontus Teiler                                                     Franco Jacob                                              Samuel Gergin
0722-50 18 94                                                   0707-65 66 78                                           0762-49 49 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.             Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.