Lägenhetsplacering

Möjlighet och kunskap i att bo själv ger individen chans att växa. Våra öppna insatser omfattar boende i kombination med vård och behandling, boende med stöd, där individen stöttas när det gäller att klara ett eget boende i form av ADL-träning och träning av social förmåga. Boendet blir också en plats för att få lugn och utvecklas i sin ansvarsroll som självständig person.

En annan viktig del i boendet är att kontaktpersonen ordnar så att individen får en direktreferens från hyresvärden. Detta underlättar därmed för individen att på egen hand söka en ny bostad om han/hon så önskar.

Steget Vidare har tillgång till "insprängda" lägenheter belägna i Mölndal, Göteborg, Södertälje och Norrköping, och i dessa placeras ungdomarna under tillsyn av vår personal. Vi ansvarar för att lägenheten är möblerad och att nödvändig utrustning finns. Det finns möjlighet för den placerade att själv påverka inredningen med syfte att skapa en god "hemma" känsla. Om den placerade önskar sina egna möbler och ägodelar så hjälper vi givetvis med flytten av dessa.

Vi lägger stor vikt vid att hjälpa individen att klara av eget boende. Alla som placeras hos oss har två kontaktpersoner som har ett nära samarbete med den placerade och är behjälpliga med ADL-träning, social träning och andra insatser utifrån de mål som genomförandeplanen innehåller. Samtlig personal hos oss har den utbildning och erfarenhet som krävs för att arbeta med målgruppen. Vårt arbete är fokuserat på individens situation och vårt arbete utgår ifrån dennes behov och resurser. Vi finns tillgängliga samtliga timmar på dygnet och har en ständig beredskap då individen kräver vår hjälp i olika frågor.

 

 

bild