Klivet

Klivetett boende med möjlighet till dygnet-runt-tillsyn

”Klivet” är ett träningsboende med möjlighet till dygnet-runt-tillsyn då personal finns tillgänglig i den boendes närhet dygnets alla timmar. Lägenheternas storlek är främst ettor samt mindre tvåor och är belägna i ett bostadsområde på Smörslottsgatan där det även finns gemensamhetslokal och personalkontor. Med allmänna medel tar det ca 20 minuter till centrum. Klivet Vidare är en enhet inom Steget Vidare med tillstånd från IVO att bedriva stödboende.

”Klivet” riktar sig till ungdomar och unga vuxna som är i behov av eget boende och är redo för att påbörja detta under omfattande hjälp, stöttning och tillsyn. Träningsboendets kontakstödpersonal hjälper och stöttar individen i detta utifrån dennes behov och förutsättningar samt möter den boende i dennes aktuella situation.

Personal på ”Klivet” har kunskap och erfarenhet av att arbeta med målgruppen och integrationsprocessen är alltid i fokus i vårt arbete som bl.a. innehåller:

  • ADL-träning som hjälp för att klara ett eget boende, som matlagning, städ och tvätt, ekonomi m.m.
  • Individanpassat stöd baserat på relationen mellan personal och den boende.
  • Stöd i den dagliga sysselsättningen, t.ex. läxhjälp och arbetsplatsträffar.
  • Stöd och hjälp i kontakt med myndigheter.
  • Planerad och strukturerad samhällsinformation.
  • Hjälp med att finna och/eller bibehålla en meningsfull fritid.
  • Gemensamma aktiviteter utifrån behov och intressen.
  • Att finnas nära och lyssna på individen.

Genom att vi är tillgängliga dygnet runt har vi möjlighet att följa upp och finnas till för de boende under hela dagen och mer kontinuerligt vilket skapar trygghet. Det kan handla om samtal sena kvällar, hjälp tidiga morgnar eller bara behovet av sällskap en stund. Genom våra gemensamhetslokaler är den boende alltid välkommen att hälsa på och ”hänga” lite. 

”Klivets” lägenheter är ”insprängda” i bostadsområdet och tanken med detta är att den boende skall kunna bo kvar i samma lägenhet även då det blir aktuellt att ta klivet vidare mot ett mer öppnare boende. För den som önskar finns det lägenheter tillgå utanför Smörslottsgatan.

Kontaktuppgifter:

Enhetschef:

Afram Mutlu 0707-40 98 84

Klivet Vidare kontor:

031-757 22 43