Skola & Samhällsinformation

Om ungdomen går i skola eller önskar studera är vi behjälpliga med det. Vi har goda kontakter inom skolan och våra kontaktpersoner finns också tillhands för att hjälpa med läxläsning eller annat studiearbete. Detta kan ske i bostaden eller på vårt integrationscenter i Mölndal.

Det finns mycket nytt som man funderar över och behöver lära känna i ett samhälle och kanske mer för de som kommer till ett nytt land. För att kunna gå framåt och etablera sig behöver man därför veta hur samhället, människor och lagar fungerar i landet. Därför ger vi kontinuerligt våra ungdomar strukturerad samhällsinformation. Målet med samhällsorienteringen är att ungdomarna ska få en förståelse för det svenska samhället. Vi pratar om olika myndigheter, lagar, arbetsliv, kultur, samhälle, människor och livet i Sverige. Informationen håller vi på svenska men kan även hållas på ungdomens modersmål.

 

bild