Fritid

Minst lika viktigt som det är att erbjuda ett jobb är det lika viktigt att hitta fritids-sysselsättningar som kan utvecklas till hobbies eller intressen. Det är angeläget att stimulera ungdomen till en aktiv fritidsmiljö med olika fritidsaktiveringar såsom idrottsutövningar, kursverksamheter, utflykter eller att bekanta sig med naturen. Oftast kan dessa aktiviteter i slutändan bli bestående inslag i ungdomens vardag och bidra till hälsosam utveckling både fysiskt och psykiskt. Det här är också perfekta tillfällen för kontaktpersonen att finnas till hands, lyssna av och vara den vuxne kamraten. Även här har vi ett brett nätverk som vi kan vända oss till och erbjuda ungdomen olika "testa på" alternativ.

 

bild