Arbete

Vår målsättning är att samtliga placerade ungdomar ska ha en meningsfull sysselsättning i någon form. En bra sysselsättning i någon form ger en identitet och en stolthet som snabbt skapar framtidshopp och motivation. Arbetskamrater, arbetsuppgifter, skolkompisar, fritidsvänner och rutiner skapar möjligheter för ungdomen att förstå och införlivas i vuxna normer och värderingar.

Utifrån vårt breda nätverk och nära samarbete med lokala arbetsgivare och arbets-förmedlingen hjälper vi den unge att hitta ett lämpligt arbete. Tillsammans med individen går vi igenom vilka önskemål om jobb han/hon har och sätter in våra resurser på att finna det. På detta vis påtvingas ungdomen inte ett jobb som han/hon inte har intresse av och inte trivs med. Ett ointressant jobb skulle bara leda till destruktiva förhållanden för individen. Därför är våra kontaktpersoner väldigt noga med att utgå från individens intressen vid sökandet efter en lämplig arbetsplats. I detta sammanhang hjälper kontaktpersonen även till med att upprätta ett CV som är användbar till framtida jobbansökningar. Till en början kan detta innebära praktikplats eller instegsjobb men vi är noga med att det skall leda till någon tryggare anställningsform. En handledare på plats ansvarar för att varje ungdom får den hjälp och det stöd denne behöver för att komma in i arbetet.

 

bild