Personal

Personalen på Steget Vidare har stor erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna. Vi har lång kunskap av behandlings- och utredningsarbete med ungdomar inom såväl statlig, kommunal, privat samt ideell regi, oavsett etnisk bakgrund. Vi har även erfarenhet av arbete inom socialtjänst, såväl av myndighetsutövning som öppenvård

Vi har som målsättning att majoriteten inom vår personal skall ha högskoleutbildning som t.ex. socionom, pedagog, psykolog eller annan adekvat inriktning. Övrig personal skall ha lämplig utbildning samt minst 18 månaders erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Vi har även personal som uteslutet arbetar mot arbets- och bostadsmarknaden och som fungerar som en länk och dörröppnare mellan ungdomen och näringslivet.

Vår ambition är att rekrytera utifrån etnisk och kulturell mångfald vilket innebär att vi inom företaget har såväl olika språk- och kulturkompetenser.