Nyheter

Konferens "Vård och Behandling"

Den  15 november samlades samtliga HVB hem i Göteborg för ett behandlingskonferens med temat "Vård och Behandling. 

Under behandlingskonferensen pratade Pontus, verksamhetschef, om målgruppen psykosocial problematik. Rebin, samordnare, föreläste om "Behandlingsinnehåll och metoder" där han tog upp vad inre och yttre motivation handlar om samt metoden MI. Vi gick också igenom vad kontaktmannaskap innebär och vikten av kontaktmannasamtal. Lina, enhetschef, gick därefter igenom hur en vårdplan enligt LVU ser ut och vad som skiljer en vårdplan utifrån LVU och SOL. Även Steget vidares riktlinjer för sammanfattningar och genomförandeplaner gick vi igenom och vår mall för genomförandeplaner. Därefter presenterade vi hur en beteendeanalys går till och personalen fick testa att göra beteendeanalyser i praktiken.

 

Syftet med kommande behandlingskonferenser är att våra HVB-hem ska träffas fyra gånger per år och ta upp viktig inreceived 369120356757173formation som enhetschefer/samordnare tillsammans med personalen anser behövs. Nästa tema är inte bestämt utan personalen ska genom en utvärdering nästa vecka få önska kommande tema och därefter sammanställs detta och så ser vi vad som är aktuellt.

 

received 369120523423823

 

received 369120573423818

 

Tillstånd Stödboende

Vi vill informera berörda att sedan augusti månad har vi tillstånd från IVO att bedriva Stödboende inom Steget Vidare.logo color

RSS