Nyheter

Familjehem

IMG 5874

Sedan 15/9 har vi startat Steget Vidares Familjehemsenhet där Christer Vargfjäll sitter som enhetschef. Christer är socionom och kommer senast ifrån Baggium vård och behandling där han var enhetschef för Familjehemscentrum. Tidigare har han arbetat inom andra familjehemsföretag med kraftigt förstärkt familjehemsvård. Skolkurator, familjebehandlare och socialsekreterare är ytterligare tjänster som han haft.

Våra familjehem har kunskap och resurser att ta emot barn och ungdomar med olika behov. Vi har familjehem med både svensk och annan etnicitet där språklig-, kulturell- och känslomässig kompetens finns. Alla våra familjehem har genomgått både en grundutbildning och vidareutbildningar inom området. Då vi har en hög matchningsträffsäkerhet till det specifika familjehemmet resulterar det i få sammanbrott. Våra familjehem är engagerade, varma och ansvarstagande. Vid Steget Vidare-familjehem har vi alltid som mål att nå hela vägen fram så att individen kan och vågar ta ytterligare viktiga steg i livet. Vår vårdkedja är välutvecklad och vi har en mycket god eftervård med behandlare som är knutna till klienten. Vi har ett stort antal lägenheter där öppenvård bedrivs individuellt och särskilt anpassat till utslussning av familjehemsplacerade ungdomar/unga vuxna.

 

 

 

Seminarium med Dr Riyadh

2014-10-15 11.53.59 480x640Onsdagen den 15/10 fick vi äran att lyssna på Dr Riyadh Al-Baldawi. Ämnet för dagen berörde individens psykosociala utveckling under migration- och anpassningsprocessen. Dr Riyadh var noga med att seminariet inte ska vara en informationsdag utan en diskussionsdag där vi blev delaktiga med våra tankar och erfarenheter. Dagen blev väldigt intressant där vi kastades mellan sorg och glädje i Dr Riyadhs berättelser och anekdoter. Vi gick igenom vilka upplevelser och utmaningar som de asylsökande gått igenom under transferfasen på väg till och i Sverige. Han berörde även vikten av personalens egna trygghet i sin tillvaro och att en trygg personalstyrka skapar en räddningsboj för de traumatiserade ungdomarna. Dagen avslutades med en fantastisk anekdot kopplad till jantelagen som fick stående ovationer.

Vi tackar Dr Riyadh för denna gång och är övertygade att vi ses igen.

RSS