Nyheter

Faktafel i Expressen

1.Vi vill börja med att beklaga artikelns felaktiga vinkling. Expressen (Michael Syrén) påstår i sin artikel den 5 maj 2015 att vi skulle tjäna 46500 kr/lägenhet vilket därmed ger ett påslag på 1450 procent. Detta är givetvis en helt missvisande bild. Vi varken hyr ut våra lägenheter för 46500 kr eller tjänar 46500 kr/lägenhet, vi fakturerar 46500 kr vilket är en väsentlig skillnad. Mölndals Stad köper (ej hyr en lägenhet) en avtalad tjänst enligt upphandling. För dessa pengar som vi fakturerar kommunen ingår en hel del sociala insatser och omkostnader som man bör ta hänsyn till. Att inte belysa detta ger självfallet för en vanlig läsare uppfattningen av att vi gör ofantliga vinster. Expressen (Michael Syrén) väljer medvetet att inte nämna detta eller saknar kompetens i hur ett företags balans och resultatrapport är uppbyggt. På grund av detta felaktiga påstående så har vi mottagit flera hotbrev om vilka vidriga människor vi är. Att man från Expressens sida väljer att skriva på detta vis är inte endast oseriöst utan även missvisande och vi upplever det som ett försök att smutskasta oss och vår verksamhet. Syftet kan inte vara något annat än vilseleda läsarna och skapa publicitet

Vi har blivit upphandlade av Mölndals Stad för denna målgrupp i konkurrens med andra aktörer och uppfyllt alla kvalitets och skall krav enligt upphandlingen. Urvalskriteriet i en upphandling utgår från lägsta pris principen och där har upphandlaren bedömt att vi ligger bland aktörer med lägre pris och därmed tilldelat oss ett avtal som vi fullföljer.

2.På sidan 9 den 5 maj 2015 i Expressens tidningsbilaga skriver Expressen (Michael Syrén) att Erik Selin och Sharam Rahi skulle ligga bakom detta upplägg. Detta är också ett felaktigt påstående. Steget Vidare startades långt innan vårt samarbete med Balder och upplägget har varit densamma sedan starten. Syftet kan inte vara något annat än vilseleda läsarna och skapa publicitet


3.På sidan 9 den 5 maj 2015 i Expressens tidningsbilaga kan man finna ytterligare ett faktafel. Man påstår att det är flyktingbarn som bor i lägenheterna. De som bor i våra lägenheter är inga barn. Enligt IVOs (Inspektionen för vård och omsorg) lagar och regler får barn INTE bo i egen lägenhet. Ett sådant påstående misstänkliggör oss och kan uppfattas som att vi bryter mot lagen.


4.På sidan 10 den 5 maj 2015 i Expressens tidningsbilaga finns det en rubrik som påstår att dessa är ”asyllägenheter”. Vi vet inte vad detta betyder eller vad man vill antyda? Det är vanliga lägenheter i en vanlig trappuppgång med andra hyresgäster än våra ungdomar.

5.På sidan 8-9 den 5 maj 2015 kan man utläsa rubriken ”Expressen avslöjar”. Eftersom vi är offentligt upphandlade och avtalet finns för gemene man att begära ut så förstår vi inte vad det är som Expressen har avslöjat? Denna rubrik vill inget annat än ge sken av att vi som leverantör håller undan med information eller på något vis förvränger verkligheten. Syftet kan inte vara något annat än vilseleda läsarna och skapa publicitet

6.På GT´s hemsida den 7 maj 2015 kan man i ”sidorutan” återigen läsa att man hyr ut lägenheter samt ge sken av att Erik Selin skulle ha varit delaktig och gjort enorma vinster. Vidare skriver man att ”Expressen fortsatte granskningen igår och kunde visa den hemliga prislistan för flyktinglägenheterna”. Vilken hemlig lista? Våra priser och insatser är offentliga och har blivit upphandlade genom en offentlig myndighet! Återigen vill Michael Syrén ge en sken av för läsarna och skapar en känsla av att vi döljer sanningen endast för att smutskasta oss och lura sina läsare med falska påståenden.

Förutom ovanstående uppenbara felaktigheter och missvisande vinklingar anser vi att Michael Syrén har brutit mot följande yrkesregler enligt Journalistförbundets yrkesetiska nämnd:

Yrkesregel nr 3 – Vi anser att han har skapat en publicitet som inte är journalistiskt motiverad genom en sådan uppenbar påstående som att 46500 kr utgör en hyra. Efter ett samtal som vi har haft med annan aktör i samma upphandling, så berättar de att i deras intervju med Michel Syrén har de tydligt förklarat det offentligt avtalade tjänstens innehåll som därmed motiverar de dygnspriser som faktureras Mölndals Stad. Denna information har Michael Syrén fått och ignorerar att ta upp i sin artikel. Vi anser att syftet med hans artikel endast har varit att skapa en publicitet som inte är journalistiskt motiverad.

  • Yrkesregel nr 7 – Han har absolut inte visat hänsyn mot varken oss eller vår personal och vår ovana som intervjupersoner. Han börjar med att besöka våra lägenheter och tränger sig in hos en av våra ungdomar utan föranmälan samt ställer en massa frågor till honom. Att så har skett kan läsas på sidan 8-9 i tidningsupplagan den 5 maj 2015. Michael Syrén bryter inte endast mot denna yrkesregel utan gör även ett allvarligt övertramp då han inte har någon aning om ungdomens bakgrund och upplevelser som kan ge förödande psykiska problem. Många av dessa ungdomar kommer från krigshärjade länder med diktatorstyre där att prata med en journalist kunde innebära ödeläggande följder.  Han har ingen aning om våra ungdomar i detta område lever med skyddat identitet och vilka följderna av ett sådant avslöjande kan leda till. Inte nog med detta så klampar han in på vårt kontor helt oanmäld och börja med att ställa frågor och vill ha kommenterar på påstående han slänger ur sig under tiden som kameran rullar. Han fortsätter med att ta bilder och stå utanför vårt kontor i nästan en timme för att fånga upp oss under lunchrasten. Återigen har han ingen respekt för att en av våra ungdomar kan komma förbi för att prata med sin kontaktperson. Detta är just av dessa anledningar till att vi vägrade honom intervjuer.

  • Yrkesregel nr 10 – Han visar ingen hänsyn till denna regel då han spelar in både personal och ägare utan deras vetskap.


Vi undrar och är förvånade över att en singel journalist kan få skriva på detta vis och få utrymme utan att någon ifrågasätter hans förtroende. I skrivande stund den 7 maj 2015 fortsätter denna smutskastningskampanj och grova anklagelser och vi hoppas verkligen att vi kan få en upprättelse och att Michael Syrén får en allvarlig reprimand. Denna form av journalistik skadar inte bara oss utan även hela journalistkårens rykte. Sådan journalistik skadar även branschen genom att privata fastighetsägare och arbetsgivare som vill ställa upp och ta sitt sociala ansvar blir svårare att hitta vilket kommer resultera i ännu svårare integrationsarbete. För att lyckas med integration så behöver vi samarbetspartners både inom såväl kommunal som privat regi. Vår åsikt och uppfattning är att utan näringslivets hjälp tar det både längre tid och är svårare att integreras. 

Sharifa får 1:a handskontrakt !!!

20150430 093841Förra veckan fick ytterligare en av våra ungdomar ett 1:a handskontrakt via vårt samarbete med Balder.

Sharifa blev placerad i vårt lägenhetsboende, via Mölndals Stad, och vi kan glädja oss med att efter drygt 1 år

ha hjälpt henne uppnå målet, självständighet och självförsörjande. Vi gratulerar Sharifa till 1:a handskontraktet och

önskar henne lycka till i framtiden. Nedan följer hennes egna ord:

 

1. Vad tycker du har varit på bra på Steget Vidare?

 

Personalen har varit hjälpsamma och stöttat mig i min vardag . jag har fått stöd och vägledning med allt som jag behövt hjälp med .

Jag kom egentligen som ensamkommande med min flicka som var två månader gammal till Steget Vidare och var "ensam" men kände mig aldrig ensam tack vare personalen som fanns tillgängligt på alla sätt. När jag tänker tillbaka så hade jag inte klarat av min situation i ett främmande land utan personalen hjälp. Jag fick hjälp och stöd i min mammaroll och kontakten med alla myndigheter, sjukvård och att få känna mig som en del av samhället. Personalen fick mig att känna mig trygg och jag kunde när som helst kontakta de.

 

2. Hur känns det idag att få ett första handskontrakt?

 

Jag är jätte glad och känner mig överväldigad , det är underbart!

Det är jättestort för mig , det är första gången i mitt liv som jag skriver ett viktigt kontrakt som är ett stort steg i min självständighet.

Jag är glad över att ta över förstahandskontraktet i området som jag trivs i och är tacksam över all hjälp jag har fått från Steget Vidare!20150430 085956

RSS