Nyheter

Ny hemsida

Hej 

 

Efter önskemål från våra besökare så ska vi göra vissa ändringar på vår hemsida inom snar framtid. Det kommer bli mer användarvänligt 

och få en ny utformning. 

 

Mvh

 

IT-verkstaden.

Till berörda

Steget Vidare har funnits sedan 2009 och har idag ca 50 heltidsanställda. Vi jobbar med flera olika målgrupper som har varierande behov och kräver olika mycket stöd, tillsyn, vård och omsorg som bestäms utifrån deras vård- och genomförandeplan. Steget Vidares uppdragsgivare är bland annat kommuner i Västsverige. Dessa uppdrag erhålles efter upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling och erhålles i priskonkurrens med andra företag som bedriver liknande verksamhet som Steget Vidare.

 

Efter det att en kommun haft upphandling om en tjänst träffar kommunen ramavtal med flera olika uppdragstagare. Oftast är dessa ramavtal på två år. Ramavtalen innebär omfattande åtagande för de företag som kommunerna träffar ramavtal med.

 

Steget Vidare har exempelvis ramavtal med Mölndals Stad. Detta träffades hösten 2013 och gäller till september 2015. I den upphandlingen var vi 16 företag som lämnade anbud. Priset enligt de inlämnade anbuden på den av Mölndal Stad efterfrågade tjänsten varierade mellan 1.250 kr/dygn och 2.495 kr/dygn. Av de 16 företag som lämnade anbud till Mölndals Stad kom Steget Vidare, vid en prisjämförelse, på plats sju. Nio företag var således dyrare.

 

Vilket behov den av kommunerna placerade personen har bestäms i samråd med de av kommunerna placerade personerna, socialtjänsten och kontaktpersoner i verksamheten. I vårt arbete möter vi alltid individen utifrån dennes behov, önskemål och resurser, vilket innebär att en del insatser är mer omfattande och andra är mindre. Vi har kontinuerliga möten tillsammans med den av kommunen placerade personen där insatser bestäms och där genomförandeplanen och målen revideras.

 

Då målet är att personen som kommunen placerat ska uppnå självständighet och oberoende är det naturligt att omfattningen av insatserna minskar i slutfasen av placeringen. Det är inte frågan om något permanent tillstånd att Steget Vidare under mycket lång tid ska tillhanda den tjänst som omfattas av ramavtalen.

 

Vi har som ambition att majoriteten av våra anställda skall ha en högskoleutbildning som motsvarar kandidatexamen inom adekvat ämne och kompetens i de målgrupper vi arbetar med. För övriga har vi krav på högskoleutbildning eller liknande utbildningar om minst ett år samt erfarenhet av arbete med målgruppen. Oavsett anställningsform så börjar alla våra anställningar med en provanställning enligt kollektivavtalets bestämmelser för att säkra oss om personalens lämplighet i sitt arbete då en hög utbildning inte alltid är en garanti att man är lämplig för sitt yrke. Eftersom vi jobbar med människor så är det viktigt att den person vi anställer kan samarbeta såväl med de ungdomarna som kommunerna placerat hos oss som att samarbetet fungerar med kollegorna. Endast med några få undantag har vi under de år som vi bedrivit vår verksamhet varit nödsakade att inte erbjuda en provanställd fortsatt arbete, vilket berott på samarbetssvårigheter. Bortsett från detta undantag har vi enbart mycket nöjda medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt arbete med de ungdomar som kommuner placerat hos Steget Vidare.

 

Vår verksamhet står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg, före detta Socialstyrelsen (IVO). Sedan starten 2009 har vi inte någon gång fått anmärkning av IVO.

RSS