Nyheter

Kvalitetsdag

Den 31 mars hölls årets första ”Kvalitetsdag”. Ledningsgruppen befann sig i två dagar på Stenungsbaden för att gå igenom

vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Under dessa dagar gick vi bland annat igenom våra processer och

aktiviteter, rutiner, policydokument, riskanalyser, miljöfrågor, brand och skyddsfrågor, brukarundersökningar m.m.

Det var två lärorika dagar som kommer redogöras i vår kvalitetsberättelse.

2016-03-31 16.00.58 800x450

 

Årets Uppstickare

Stort tack till Företagarna i Mölndal för utmärkelsen. Vi vill även tacka personalen som har bidragit 

och gjort det möjligt för Steget Vidare att erhålla denna uppmärksamhet.

 

Motivering:

"Nyckeln till att lyckas integrera enskilda individer och familjer som för tillfället befinner sig i en 
psykosocial problematisk situation som exempelvis utanförskap är att ha ett stort humankapital, ett

starkt engagemang och förmåga att skapa broar mellan kommun och olika privata aktörer i näringslivet.
Den nyckeln har Steget Vidare i Mölndal hittat och detta vill Företagarna uppmärksamma."

 

Årets Uppstickare

 

RSS