Nyheter

Avklarad utbildning

Som anställd hos Steget Vidare erbjuds du att ingå i Steget Vidares utbildningsprogram för behandlingsassistenter som utförs i samarbete med Kunskapsbutiken Nordic AB och handleds av filosofie doktor Tore Brännberg. Utbildningsprogrammet syftar till att erhålla en kvalificerad förståelse och fördjupad kunskap kring olika psykosociala processer och behandlingsstrategier. Utbildningsprogrammet omfattar två kurser där var och en sker under arbetstid under ca sex månader vardera. Teori och praktik varvas utifrån den befattning den anställde innehar. Grattis till alla de som har genomfört kursen och erhållit ett intyg.

Intyg 1280x720