Kort om oss

På uppdrag av socialtjänsten arbetar vi med målgrupperna

 • Barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna med psykosocial problematik
 • Familjehem
 • Barn och ungdomar som mottagit permanent uppehållstillstånd
 • Unga vuxna och vuxna i behov av stöd i eget boende
 • Nyanlända familjer i behov av stöd i eget boende
 • Akutplaceringar

Vi har ramavtal med 110 kommuner belägna i 15 län och har idag en naturlig vård- och boendekedja då det i verksamheten finns tillgång till:

 • HVB-hem
 • Lägenheter med dygnet-runt-tillsyn
 • Lägenheter med tillsyn
 • PUT-boende
 • Skyddat boende

Vi bedriver ett aktivt integrations- och behandlingsarbete och arbetar individ- och relationsinriktat i verklighetens vardag. Vården ska styras av god kvalitet och kontinuitet som möjliggör trygghet, delaktighet och en ökad tillit till vuxna. Målet med vårt arbete är att individen skall uppnå självständighet och oberoende vad gäller försörjning och boende.

Det stöd vi ger de placerade bygger på evidensbaserade behandlingsmetoder. Individerna ska känna att de får god vård, att de bemöts med respekt och värme från alla våra medarbetare samt att de fått gott stöd i sin utveckling till ett självständigt liv. De placerade ungdomarna, närstående, placerande myndighet, arbetsplatser och kollegor ska känna att vi bemöter dem med kompetens, engagemang och flexibilitet.

Personal på Steget Vidare har bred och lång erfarenhet av arbete med målgrupperna. Vi har stor kunskap av behandlings- och utredningsarbete med ungdomar inom såväl statlig, kommunal, privat samt ideell regi. Vi har även erfarenhet av arbete inom socialtjänst, såväl myndighetsutövning som öppenvård.

Varför ska ni välja Steget Vidare

 • Nöjda ungdomar
 • Kvalitetsmedvetenhet
 • Brett kontaktnätverk inom bostad och arbetsmarknaden
 • Aktivt integrationsarbete
 • Mångårig kunskap och erfarenhet
 • Flexibel, dynamisk och transparent organisation
 • Lösningsfokuserad
 • Målinriktad
 • Öppen och samarbetsvillig
 • Aktivt nätverkande
 • Språk och kulturkompetens

 

 •                vastra gotaland

 

               ostergotland