Affärside-Mål-Vision

Vi har ständigt höga krav på oss själva och vårt arbete med kvalité som ledstjärna. Vår filosofi är att inte titta på problemen utan på möjligheterna och finna kreativa lösningar. Vi skall ständigt vara i ett kontinuerligt flöde av informationsbyte och samverkan med kommunen, näringslivet och individens nätverk för att utifrån dennes behov kunna skapa utrymme och motivation för förändringar.

Verksamhetens affärsidé

Med hjälp av våra ackumulerade erfarenheter och breda nätverk inom olika branscher skall vi genom aktiv integrationsarbete, behandlingsarbete och meningsfulla fritidsysselsättningar integrera individen in i det svenska samhället så att han/hon till slut blir självständig.
Vår affärsidé uppnår vi genom effektiv behandlings- och integrationsarbete. Individen får en kontaktperson vars uppgift är att hjälpa och stödja individen tills denne blir självständig. Deras uppgifter är att ge vård och omsorg, finna boende, ordna en arbetsplats och erbjuda en meningsfull fritid åt individen men samtidigt ha en ständig beredskap då individen kräver deras hjälp i olika frågor. I takt med att individen blir självgående kommer även våra insatser att bli mindre .

Verksamhetens mål

Verksamhetens mål är att erbjuda individuellt anpassad vård som syftar till målet ett självständigt liv. Vården ska styras av god kvalitet och kontinuitet som möjliggör trygghet, delaktighet och en ökad tillit till vuxna.

Verksamhetens Vision

”Att vara ledande inom branschen”

Vår vision innebär att vi ska vara det företag som ska förknippas med att vara innovativa, uppdaterade, lösningsfokuserade, flexibla och intressanta. Vi ska vara delaktiga i debatt och utvecklingsfrågor som berör branschen och stå för nytänkande. Vår vision kan vi givetvis inte uppnå själva utan därför är det viktigt att vi har ett samarbeta med våra ungdomar, socialtjänsten, kommunen, skolan och näringslivet. Tillsammans med våra samarbetspartners ska vi försöka hitta alternativa vägar för att förkorta integrationsarbetet i samhället.

Att vara ledande inom en bransch är för oss därmed inte samma sak som att vara branschledare. Det sistnämnda förknippas oftast med stora marknadsandelar, hög omsättningen, stora tillgångar och vinster.