Viktiga byggstenar

Våra HVB-hem bygger på följande byggstenar:

 • Drogfritt - Nolltolerans mot droger. Drogfrihet dokumenteras genom urinprov.
   
 • Litet och personligt - Få boendeplatser. Alla deltar i och ansvarar för hushållets dagliga rutiner.
   
 • Individuellt stöd - Tydliga målsättningar och individuella planer utifrån varje enskild boende. Nätverksbaserat arbete med den boendes hela nätverk om så önskas.
   
 • Vilja till förändring - Hit söker sig människor av fri vilja. De boende arbetar med sig själva och vill förändra sina attityder och beteenden. Detta görs bland annat genom deltagande i olika aktiviteter som anordnas och möten.
   
 • Arbetsträning/arbetsrehabilitering - Arbete har ett stort värde när det gäller att bygga upp självförtroende och identitet. Vi försöker att hitta en lämplig arbetsplats åt ungdomen för detta ändamål.
   
 • Personalkompetens - Personal dygnet runt med bred kompetens och lång erfarenhet kring målgruppen. En kompetent och engagerad personalstyrka spelar en avgörande roll när det gäller att ge de boende hopp om att det går att bygga upp ett fungerande liv.
   
 • Utsluss och boendestöd - Skräddarsydd utsluss med eftervård och boendestöd.

För att ni själva ska få en egen bild av våra HVB-hem så välkomnar vi er till ett besök där vår enhetschef kan berätta mer om vår arbetsmodell.

 

bild